!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

3/2022

obalka 3 2021

T. Sobek: Expresivistické pojetí tolerance

J. Hvorecký: Introspekcia a kognitívna fenomenológia

Z. Haniková: Vopěnkova Alternativní teorie množin v matematickém kánonu 20. století

Věnováno Ladislavu Hejdánkovi k nedožitým 95. narozeninám 

L. Hejdánek: Postmodernismus a střední Evropa [1991]

T. Hejduk: Odpor, reflexe, tvorba a drobná práce v životě nejen filosofickém

V. Dostál: Šifry a nepředmětné myšlení u Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka

V. Tollar: Ideologie z perspektivy první osoby

Diskuse s Einsteinem

Teorie relativity (Záznam  jednání „Francouzské filosofické společnosti“ z 6. dubna 1922)
K. Zapalačová: Einstein a Bergson na zasedání „Francouzské filosofické společnosti“ (Komentář k diskusi Einstein – Bergson) 

Rozhovor 

J. Pechar (†) – J. Ryba: Památce Jiřího Pechara a Otakara Vochoče

Recenze

J. Peregrin: Marek Hrubec – Martin Kopecký (eds.): Nová vědecká éra?
T. Matějčková: Jindřich Karásek: Diference jako princip vědomí a její překonání
H. Fořtová: Tomáš Halamka – Andrej Virdzek (eds.): Jak číst politické myslitele?
J. Hreško: Ondřej Sikora – Jakub Sirovátka (vyd.): Lévinas v konfrontaci
J. Formanová: Odemykat Adorna Benjaminem
L. Likavčan: Hledání reflexivního pohybu v myšlení československého poststalinismu 
S. Holovský: Zákon a demokracie v řecké filosofii
M. Kiššová: Kate Kirkpatrick: Becoming Beauvoir. A Life

Různé

O. Slačálek: Za Václavem Tomkem
P. Horák: Sto let od narození Radislava Hoška
M. Trčka – A. Handl: Zpráva o vzniku revue „Academix“

Anotace

P. Glombíček: Martin Bojda: Principy přírody a milosti