!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

obalka 4 2021

P. Jiráňová: Odysseus „Božské komedie“ a limity lidského vědění

Filosofie a válka

K. Boháček: Úvodní slovo

J. Velek: Spravedlivá válka Principy ius ad bellum a jejich možná revize

K. Boháček: Válka jako implicitní preformativ Platónské napětí mezi agón a polemos

J. Daneš: Athény: velmoc a válka v Aischylově dramatu

V. Schifferová: „Ze zbrojnic udělejte biblioték – z děl zvonů k muzice.“ Komenského myšlenky o válce a míru

M. Ritter: Válka jako princip? K Patočkovu konceptu polemos

I. Koniar: Dôstojnosť, smrť a roboty alebo ohrozujú smrtiace autonómne zbraňové systémy ľudskú dôstojnosť?

Esej

V. Volkovskyj, R. Samčuk: Filosofie po Buči: současné diskuse v kontextu ukrajinské filosofie

K jubileu Václava Bělohradského

M. Profant: Jen tak se potulovat střední Evropou. Ke Kunderově a Bělohradského pojetí střední Evropy

Za Milanem Sobotkou

M. Znoj: Dějiny filosofie jako filosofie v Sobotkově díle

Daniel Dennett: 28. 3. 1942 – 19. 4. 2024

T. Hříbek: He Was Thinking

Recenze

M. Hanyš: Pavel Barša: Román a dějiny
P. Frývaldský: Peluška Bendlová (ed.): Tři programové texty existenciální filosofie Gabriela Marcela
E. Jindráček: Tomáš Akvinský: Traktát o jsoucnu a esenci
M. Sekerák: Andrea Rusnáková – Juraj Kalický – Daniela Škutová: Filozoficko-politické aspekty liberálneho vzdelávania
K. Šprunk: Prokop Sousedík – David Svoboda: Je matematika věda?

Různé

J. Paitlová: U příležitosti 80. narozenin Otakara A. Fundy