!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

Číslo 2/2024

obalka 1

Vyjdou v něm mj. tyto příspěvky:

J. Velek: Spravedlivá válka: Principy ius ad bellum a jejich možná revize
K. Boháček: Válka jako implicitní preformativ: platónské napětí mezi agón a polemos
M. Ritter: Válka jako princip? K Patočkovu konceptu polemos
J. Daneš: Athény: velmoc a válka v Aischylově dramatu
V. Schifferová: „Ze zbrojnic udělejte biblioték – z děl zvonů k muzice.“ Komenského myšlenky o válce a míru
I. Koniar: Dôstojnosť, smrť a roboty alebo ohrozujú smrtiace autonómne zbraňové systémy ľudskú dôstojnosť?
V. Volkovskyj – R. Samčuk: Filosofie po Buče: nemyslitelné, šibolet, praxe