!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

Číslo 2/2023

obalka 2

Vyjdou v něm mj. tyto příspěvky:

T. Matějčková: „Věčnost je to pravé opakování.“ Kouba o Nietzschovi
J. Halák: Na cestě k relačnímu výkladu afektivity. K dialogu mezi teoriemi vtělené kognice a fenomenologií
J. Josl: Význam kritiky existencialismu v Patočkově přechodu od „Věčnosti a dějinnosti“ k „Negativnímu platonismu“
P. Glombíček: Povaha vlivu Karla Krause na Wittgensteinovu filosofii
I. Blecha: Heidegger a moderní umění
R. Javorčeková: Od symbolu k odkazu. Odkaz človeka v sieti