!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu


Konkurz na mimořádná čísla a monotematické bloky v ročníku 2022

V souladu s publikační strategií Filosofického časopisu vyhlašuji konkurz na mimořádná čísla a monotematické bloky. 

Mimořádná čísla

Konkurz se vztahuje na dvě až tři mimořádná čísla v cizím, především anglickém jazyce, která by v ročníku 2022 měla vyjít zároveň se čtyřmi sešity pravidelné řady. Jedná se o publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, přičemž garanty jsou hostující editoři. Počet příspěvků ani jejich rozsah není v mimořádných číslech omezen, všechny v nich publikované texty však musí projít standardním recenzním řízením Filosofického časopisu. Mimořádná čísla jsou otevřena i mezioborovým tématům. 

 

Monotematické bloky

Dále vyhlašuji konkurz na dva monotematické bloky, jež budou publikovány v českém jazyce v rámci čísel pravidelné řady. Počet příspěvků, jejich rozsah i způsob zveřejnění je v tomto případě dán kritérii uvedenými na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“. 

 

Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou své návrhy přihlašovat v redakci Filosofického časopisu do konce září 2021. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které hlasováním vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty obhajovat na podzimním zasedání redakční rady Filosofického časopisu. 

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů zaslat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna 2021. 

 

Těším se na vaše projekty a návrhy. 

 

Milan Znoj, šéfredaktor Filosofického časopisu

 
Výsledky konkurzu vyhlášeného na rok 2021

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři, 

rád bych vás tímto informoval o výsledcích konkurzu vyhlášeného na návrhy mimořádných čísel a monotematických bloků Filosofického časopisu v ročníku 2021.

Na základě tajného hlasování Redakční rady Filosofického časopisu, které v letošním roce kvůli probíhající koronavirové pandemii proběhlo korespondenční formou, uspěly ve druhém konkurzním kole tyto návrhy na
  

Mimořádná čísla:

„The Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy“

(hostující editor Michal Chabada)

a

„The Dissident. Six Readings of The Power of Powerless by Václav Havel“

(hostující editoři: Niklas Forsberg a Ulrika Björk

 


Budou-li splněny oficiálně zveřejněné podmínky konkurzu (viz 3. číslo FČ 2020), budou v rámci mimořádných čísel publikovány ty příspěvky z návrhů, které úspěšně projdou standardním recenzním řízením Filosofického časopisu. 

Jménem celé redakční rady přeji všem autorkám a autorům hodně tvůrčí inspirace! 


Milan Znoj, šéfredaktor Filosofického časopisu