!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

Chavalka J. – Sikora O. (eds.): Nietzsche o ctnosti

Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2018/2, 204 stran

nietsche OBALKA 1 Předkládaný svazek je věnován vrcholné fázi Nietzschova myšlení, jež zahrnuje v prvé řadě knihu Tak pravil Zarathustra. Společným tématem jednotlivých studií je motiv ctnosti, kterému se obzvláště ve vystupňované podobě obdarovávající ctnosti věnuje většinou méně pozornosti než tématům, jako jsou věčný návrat téhož, smrt boha či vůle k moci. Společnou snahou autorů je poukázat na centrální roli tohoto motivu a interpretovat jej v rámci Zarathustry a spisů zachycujících „poledne“ Nietzschova myšlení. Vedle imanentně zarathustrovských studií svazek při­náší stati dialogické, v nichž je motiv ctnosti konfrontován s perspektivou dalších myslitelů.