Filosofický časopis

Vasil Gluchmann

Prof. PhDr. Vasil Gluchmann, CSc. (1959) – pôsobí ako profesor filozofie a etiky na Inštitúte etiky a bioetiky Filozofickej fakulty PU v Prešove, kde je garantom študijných programov etika (vrátane doktorandského študijného programu etika), prednáša rozličné predmety v rámci etiky a v súčasnosti zastáva funkciu dekana FF PU v Prešove.
Výskumne sa orientuje na problematiku etiky konzekvencializmu (predovšetkým rozvíja koncepciu etiky sociálnych dôsledkov), dejín etiky vo svete, na Slovensku, sociálnej etiky, profesijnej etiky a bioetiky. Je riaditeľom Katedry bioetiky UNESCO na PU v Prešove (UNESCO Chair in Bioethics).
Absolvoval výskumné pobyty vo Veľkej Británii (1993, 1995, 1996-1997), USA (1994, 1998), Maďarsku (1999), Nemecku (2000, 2003, 2004), Rakúsku (2005), Českej republike (2006), Fínsku (2008), Malte (2010) a Švédsku (2014).
Vystupoval na konferenciách a kongresoch v Argentíne, Austrálii, Azerbajdžane, Belgicku, Brazílii, Českej republike, Číne, Dánsku, Francúzsku, Gruzínsku, Holandsku, Hongkongu, Indii, Indonézii, Izraeli, Japonsku, Juhoafrickej republike, Keni, Kostarike, Kórei, Kube, Litve, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Singapure, Španielsku, Švédsku, Taliansku, Turecku, Ukrajine, USA, Veľkej Británii, Vietname a Slovensku.
Zúčastnil sa svetových filozofických kongresov v Bostone (USA) v roku 1998, Istanbule (Turecko) v roku 2003, Dillí (India) v roku 2006, Pekingu (Čína) v roku 2007, Soule (Kórea) v roku 2008 a Aténach (Grécko) v roku 2013.
Prednášal na univerzitách vo Fínsku, Fidži, Poľsku, Švédsku, Turecku, Ukrajine, USA a Veľkej Británii.
Publikoval monografie Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov (2014), Idey humanizmu v dejinách etiky na Slovensku: Náčrt vývoja kresťanského humanizmu do polovice 20. storočia (2013), Etika a reflexie morálky (2008), Etika na Slovensku – minulosť a prítomnosť (2008), Človek a morálka (1997 a 2005), Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999), Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996), Etika konzekvencializmu (1995), Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť (1994).
V zahraničí vydal v angličtine monografieHumanBeing and Morality in Ethics of Social Consequences (2003) a Slovak Lutheran Social Ethics (1997), v španielčine Dignidad y consecuencias: ensayos de una ética socio-consecuencialista (2014) a v poľštine Etyka spolecznych konsekwencji (2012).
Bol editorom kolektívnej monografie Morality: Reasoning on Different Approaches (2013) a  Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century (2007), publikoval mnohé ďalšie štúdie i odborné články doma i v zahraničí.

Filosofický časopis © 2020