Filosofický časopis

Josef Šmajs

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (1938) od roku 1979 do roku 2009 působil na katedře filosofie FF MU v Brně. V letech 1996-2000 vedl katedru filosofie. Od roku 1988 souvisle pracuje v redakční radě Filosofického časopisu, deset let byl členem redakční rady časopisu Problemy ekologii (Myslowice, Polsko). Je členem Obce spisovatelů, od roku 2008 do roku 2011 byl členem jejího vedení (rady). Nyní přednáší filosofii a filosofii techniky na ESF MU a na FSS MU. Vytvořil originální koncept evoluční ontologie. Je autorem mnoha knih s ontologickou a ekologickou tematikou, které jsou překládány do jiných jazyků. Publikoval kolem 300 vědeckých statí a studií, výsledky své práce často popularizuje v tisku, v rozhlase a televizi. V roce 2012 obdržel v Rusku za knihu Kultura pod ugrozoj (překlad Ohrožené kultury) Cenu za nejlepší vědeckou knihu roku. V roce 2014-2015 s přispěním V. Vomáčky a A. Rosy připravil pětijazyčnou knižní publikaci (en, de, ru, cz, sk) Ústava Země. Filosofický koncept. Koncept Ústavy Země viz též na www.ustavazeme.cz; www.earthconstitution.eu

Filosofický časopis © 2020