Filosofický časopis

Vít Pokorný

Vít Pokorný (1974) je grantovým členem Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR (2014-2016) a zaměstnancem Filosofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se fenomenologií, post-fenomenologií, postmoderním myšlením, enaktivní kognitivní vědou, kognitivní antropologií a zkoumáním změněných stavů vědomí. Publikoval několik filosofických a antropologických článků v časopisech a kolektivních monografiích. Připravuje k vydání knihu Myslet z psychedelické zkušenosti: transdisciplinární interpretace a chystá se k dokončení doktorského studia na Katedře obecné antropologie FHS UK. Je autorem studijních skript Postomoderní filosofie.

 

Filosofický časopis © 2020