Filosofický časopis

Jan Josl

Mgr. Jan Josl (1985). Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval studium oborů filosofie a estetika. V současné době je postgraduálním studentem na Katedře estetiky FF UK v Praze, kde píše pod vedením PhDr. Miloše Ševčíka Ph.D. disertaci věnovanou filosofii umění Jana Patočky.

Filosofický časopis © 2020