Filosofický časopis

Jakub Trnka

Jakub Trnka, Ph.D. (1980) vystudoval FTVS UK, filosofii studoval na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg v Německu a na FF UK v Praze, kde obhájil disertační práci o Kantově a Husserlově pojetí zkušenosti. V současnosti působí na Filosofickém ústavu AV ČR v Oddělení pro novověkou racionalitu, kde se věnuje zejména tématům spojených s německou klasickou filosofií, fenomenologií a českou filosofií.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
jakub.trnka@centrum.cz

Filosofický časopis © 2020