Filosofický časopis

Jan Svoboda

PhDr. Ing. Jan Svoboda, Ph.D. působí ve Filosofickém ústavu AV ČR v Oddělení pro studium moderní české filosofie.  Zaměřuje se především na filosofické a společenskovědní myšlení v českých zemích v letech 1800-1948. Kromě Masarykovy pozitivní filosofie, českého pozitivismu a strukturalismu (J. L. Fischer) se zabývá filosofickou aplikací moderních vědeckých teorií a souvislostmi spojenými se sociální, kulturní a politickou problematikou v globálním kontextu.  Osobní stránky:
http://mcf.flu.cas.cz/cz/svoboda/svoboda

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
svobodaj@flu.cas.cz

Filosofický časopis © 2020