Filosofický časopis

Vojtěch Kolman

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., http://ufar.ff.cuni.cz/8/doc-phdr-vojtech-kolman-phd

Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
vojtech.kolman@ff.cuni.cz

Filosofický časopis © 2020