Filosofický časopis

Zdeněk Novotný

Doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc. působí na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřuje se na britskou empirickou filosofii, filosofii vědy a filosofii jazyka.
E-mail: zdenek.novotny@valachnet.cz; zdenek.novotny@upol.cz

 

Filosofický časopis © 2020