Filosofický časopis

Miroslav Vacura

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D. (nar. 1974) působí na Katedře filosofie Národohospodářské fakuklty Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudoval filosofii a logiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a znalostní inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje především na aplikovanou ontologii, etiku a politickou filosofii.

Vysoká škola ekonomická, Praha
vacuram@vse.cz

Filosofický časopis © 2020