Filosofický časopis

Jan Beran

Jan Beran se narodil 17. července 1973 v Praze. V době středoškolských studií na Gymnasiu Na Zatlance na Smíchově v Praze se začal zabývat západní filosofií. Stále více ho to táhlo k základům uvažování přírodního směru, takže zákonitě dospěl přes antiku a Indii k staročínskému myšlení. Jako nevyhnutelné se ukázalo studium čínského jazyka, který je s myšlením Číňanů neoddělitelně spojen. Rok se se učil čínštinu na Státní jazykové škole a potom pokračoval na Ústavu dálného východu Univerzity Karlovy studiem oboru sinologie. V roce 2001 obhájil diplomovou práci Základní studie o Liezi. Český překlad taoistické antologie Lie-c´ připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Dharmagaia. V současné době dokončuje postgraduální studium na ÚDV UK, kde se zabývá raným taoistickým myšlením v Číně.

Filosofický časopis © 2020