Filosofický časopis

Jan Palkoska

Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (nar. 1974) působí ve Filozofickém ústavu AV ČR v pracovní skupině pro výzkum novověké racionality a badatelsky se angažuje též v Centru fenomenologických bádáni při Centru teoretických studii FF UK. Odborně se zaměřuje zejména na novověkou racionalistickou metafyziku a zkoumání jejích historických východisek; další oblastí zájmu je v současnosti problematika vztahu mezi fenomenologií a filosofií jazyka.

Filosofický časopis © 2020