Filosofický časopis

Pavol Zlatoš

Pavol Zlatoš (*1955), vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí na Katedre algebry, geometrie a didaktiky matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Zaoberá sa algebrou, matematickou logikou, neštandardnou analýzou a jej aplikáciami v rôznych oblastiach matematiky, najmä v topologických grupách, harmonickej analýze a geometrickej teórii čísel; sviatočne tiež filozofiou matematiky. Autor kníh Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou -- Úvahy o množinách, nekonečne, paradoxoch a Gödelových vetách (Iris, Bratislava 1995) a učebnice--monografie Lineárna algebra a geometria -- Cesta s troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov (Marenčin PT, Bratislava 2011).

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
zlatos@fmph.uniba.sk

Filosofický časopis © 2020