Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2013 číslo 6/2013

Téma: Jak dál v environmentálním myšlení?

J. Šmajs:  Proč etika nestačí
B. Binka: Pokus o novou interpretaci jedné „záslužné“ teorie aneb nezaslouženě zamrzající evoluční ontologie
E. Višňovský: Pragmatizmus je environmentalizmus
R. Sylvan (Routley):  Potřebujeme novou, environmentální, etiku?; (B. Binka: Komentář)

Recenzní studie

M. Ritter: Fenomenologie z příhodného?

Diskusní studie

M. Nitsche: Metodická priorita fenomenologického pole v transformativní fenomenologii

Polemika

F. Škvrnda: O bezpečnosti vo svetle vytvárajúcej sa kritickej teórie globálnej spoločnosti.pdf

Recenze

Dva pohledy na jednu knihu
V. Bartoš: Josef Šmajs: Evoluční ontologie kultury a problém podnikání.pdf
M. Timko: „A to zachrání kulturu (jeden) filosof?“.pdf
H. Pavlincová: Erazim Kohák – Jakub Trnka (ed.): Hledání české filosofie.pdf
N. Demjančuk: Martin Profant: Myslet uprostřed dějin.pdf
T. Hejduk: Erós v antickém Řecku.pdf
O. Gavendová: Mária Spišiaková: Zlo v Božom stvorení.pdf

Různé

V. Moudr: K jubileu Josefa Šmajse.pdf
T. Hříbek: Arthur C. Danto (1. 1. 1924– 25. 10. 2013).pdf
J. Šmajs, E. Višňovský: XXIII. Světový filosofický kongres (Athény 4. – 10. 8. 2013).pdf

Anotace

V. Fišera: Z nových knih.pdf

Filosofický časopis © 2020