Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2014 číslo 1/2014

S. Van Impe: Hledání odpovědi na Kantovu hádanku spojenou s realizací míru
J. Fulka: Nástin Sadovy politické filosofie
Z. Parusniková: Skepticismus a fideismus. Montaigne a Hume
Z. Daňková: Proč jsou elementární věty a stavy věcí v „Traktátu“vzájemně nezávislé?
M. Ďurďovič: Rozumění a jednání. Fenomenologická analýza v perspektivě Heideggerovy ontologie pohybu


Recenzní studie
D. Heider: Karteziánský reprezentacionalismus, nebo kognitivní realismus?


Recenze
Dva pohledy na jednu knihu
M. Škabraha: Osamělé průlomy 
T. Zelenka: Michael Hauser: Cesty z postmodernismu 
M. Charvát: Gilles Deleuze: Logika smyslu 
L. Országh: Irena Štěpánová: Newton – poslední mág starověku 
J. Paitlová: Bůh není vyřízené téma 


Různé
M. Hauser: Svědek neiluzivního humanismu
N. Demjančuk, J. Paitlová: Konference „Po cestách kritického myšlení“ FC 1_14_7.pdf

Filosofický časopis © 2020