Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2016 číslo 1/2016

T. Hříbek, Mají zvířata vědomí?
D. Šterbáková, Vnímanie hraníc v čase
J. Trnka, Husserlovo absolutní vědomí
M. Hanyš, Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové
V. Havlík, Vývoj vědy jako evoluční boj idejí?


Diskusní studie
J. Vácha, O fenomenálním vědomí ve třetí osobě


Esej
M. Kleprlík, Myšlenka řectví v Joyceově „Odysseovi“ 


Recenze
L. Kvasz, O relatívnosti pohybu a súčasnosti
P. Arazim, Logické vyplývání – kdo je na omylu?
S. Palenčárová, Višňovský, E. (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty (s pôvodnou štúdiou Axela Honnetha)
J. Josl, Daniela Blahutková – Miloš Ševčík: Patočkovy interpretace literatury 
A. Sekot, Filosofie a sport pohledem původní slovenské monografie


Různé
O. Marchevský, Správa z V. Slovenského filozofického kongresu (Meta)filozofia – prax


Anotace
P. Horák , Bůh, islám, stát

Filosofický časopis © 2019