Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2015 číslo 1/2015

Miroslav Vacura: Problém přechodu od teoretické sféry k praktické v „Kritice soudnosti“
Jan Svoboda: „Konkrétná logika“ – ideové vlivy a proměny v souvislosti s vývojem Masarykovy filosofie
Hana Dobiášová: Poznání jako klíčová hodnota Millova liberalismu
Miloslav Bednář: Heidegger a Hegel
Alessandro Pinzani: Základní potřeby jako důvody vedoucí k jednání
Marta Vlasáková: Logický čtverec a otázka existence
Pavel Zahrádka: Existuje „velké“ umění?


Recenzní studie
Daniel D. Novotný: K východiskům a metodologii současných suárezovských studií


Polemika
Stanislav Sousedík: Nehomogenní univerza a vztahy mezi individui v nich zahrnutými
David Peroutka: Odpovědi na kritické poznámky Stanislava Sousedíka 
Marek Hrubec: Tři dilemata globálního uznání: společnost, stát a bezpečnost 


Různé
Marek Hrubec: Za Ulrichem Beckem, teoretikem globální rizikové společnosti 
Joa Hug: Jak víme to, co víme?
red.: Udělení prvního titulu Doctor Scientiarum v oboru filosofie


Anotace
Vasil Gluchman: Ján Kalajtzidis: Etika sociálnych dôsledkov a hospodárska etika (so zameraním na finančný sektor) 

Filosofický časopis © 2020