Filosofický časopis

Obsah čísla 1/2019 číslo 1/2019

S. Synek, Obraz lidského světa v Platónově podobenství o jeskyni

R. Bělohrad, Manipulace – konceptuální analýza

L. Országh, Peirceovo chápanie abdukcie z metodologicko-epistemo­logického hľadiska

M. Vacura, Carnapova logická syntax jazyka a problém kategoriální chyby

J. Raclavský, I. Pezlar, Explicitní/implicitní přesvědčení a derivační systémy

Recenzní studie

P. Vrtílka, Max Brod – Felix Weltsch: Anschauung und Begriff

Recenze

T. Matějčková, Kateřina Trlifajová: Jan Frei et al.: Spor o pravdu
J. Peregrin, Miroslav Petříček: Co je nového ve filozofii
M. Hála, Možnosti antropocentrismu
V. Čurda, Ivan Landa: Jan Mervart a kol.: Imaginace a forma
I. Blecha, Jakub Trnka: Kant a Husserl o zkušenosti
Filosofický časopis © 2020