Filosofický časopis

Obsah čísla 5/2017 číslo 5/2017

Téma: Umírněnost a rozumnost

M. Porubjak,  Theognis a sófrosyné
J. Daneš, Termín a koncept sófrosynéu Aischyla a Sofokla
J. Cepko, Fronésis v Platónovom dialógu „Menón“
V. Konrádová,  Fronésis a problém zvažování

 

*

Studie

J. Trnka, Dějinnost a racionalita v Husserlově pozdním myšlení
P. Zahrádka, Ontologie díla v autorském zákoně České republiky

Esej

Wang Chengbing, Nacházení logické linie ve filosofii Johna Deweyho

Diskusní studie

L. Novák, Od Humovy teze k etickému dogmatismu

Polemika

D. Peroutka, Stručně k Novákově polemice
J. Frei, K recenzi R. Kandy na český překlad Adornova „Žargonu autenticity“

Recenze

A. Novák, Historicko-kritické komentáře k Nietzscheho publikovaným spisům
Z. Kobíková, J. Mácha, Blumenbergovy „Paradigmy k metaforológii“: Zamyšlení nad slovenským překladem

J. Zumr, Nová kniha o Masarykově filosofii

Anotace

P. Horák, Jacques Bouveresse: Nietzsche contre Foucault
Filosofický časopis © 2020