Filosofický časopis

Wendy Drozenová: Virginia Held: Etika péče číslo 6/2018

Kniha Virginie Heldové Etika péče. Osobní, politická a globálnív českém překladu Petra Urbana zpřístupňuje širokému publiku stanoviska etiky péče, jejíž ideje jsou důležité i pro bioetiku a pečující profese. Tato kniha dospívá k závěru, že v případě etiky péče jde o empirickou etiku, která je založena na mravních citech, ovšem v kombinaci s feministickým východiskem. Předností přístupu V. Heldové je přitom její smysl pro různorodost zkušeností žen v odlišných typech společnosti.

Klíčová slova: Virginia Heldová, etika péče, feminismus, globalizace

Virginia Held: The Ethics of Care: Personal, Political, and Global 

The Czech translation of the book Virginia Held: The Ethics of Care: Personal, Political, and Global (Etika péče. Osobní, politická a globální. Praha, Filosofia 2015) by Petr Urban has made views of the ethics of care available to the broad public; its ideas are relevant also to bioethics and the caring professions. This study is focused on the question of the ethics of care as a moral theory, and comes to the conclusion that it is a species of empiricist ethics based on moral sentiments, in combination with a feminist starting point. The strength of Held’s standpoint is its awareness of the variety ofwomen’s experience in different societies. 

Keywords: Virginia Held, ethics of care, feminism, globalisation

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020