Filosofický časopis

Obsah čísla 3/2019 číslo 3/2019

V. Suvák, K interpretácii Sókratových posledných slov

V. Kolman, Duch je kost: k úskalím vědecké fyziognomie

O. Beran, Problémy s teodiceou ve wittgensteinovské tradici

H. Janoušek, Husserlova raná teorie časového vědomí

P. Prášek, Existence a ontologická hra událostí

Recenzní studie

M. Podzimek, Problematická smrt boha v reflexi Vítězslava Gardavského

Bergson a speciální teorie relativity

R. Vališková, Předmluva k překladu
H. Bergson, Časy fiktivní a čas skutečný
R. Vališková, Jimena Canales: The Physicist & The Philosopher

Recenze

J. Mácha, Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa
E. Dědečková, Peter Nezník, Boris V. Markov a kol.: Dostojevskij a Nietzsche

Anotace

P. Horák, Jacques Bouveresse: Le mythe moderne du progrès
Filosofický časopis © 2020