Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2019 číslo 6/2019

Téma: Tradice metafyziky v reflexi současného bádání


K. Boháček: Tradiční metafyzika a metafyzická tradice v perspektivách současného bádání

K. Boháček: Aristotelova první filosofie a první filosofové

P. Sýkora: Aristotelova zmena paradigmy v ontológii

P. Labuda: Aristoteles a ontologický status ľudskej reči v „Kategóriách“

V. Němec: Onto-teologické pojetí metafyziky a „posvátná věda“
podle Tomáše Akvinského a Avicenny

M. Hanke: Proměny ockhamistické teorie idejí

V. Schifferová, V. Balík: Aristotelské kořeny Komenského metafyziky

M. Větrovcová: Povaha matematiky ve světle Patočkovy nemetafyzické filosofie

Různé

T. Marvan, Z. Parusniková, M. Zach: Zpráva o Kongresu logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky (CLMPST 2019)
Filosofický časopis © 2020