Filosofický časopis

Obsah čísla 5/2018 číslo 5/2018

K 100. výročí vzniku Československé republiky


Prezident Masaryk k desátému výročí republiky

J. Zouhar, Úvodem: Návraty k T. G. Masarykovi

M. Pauza, Světový válečný konflikt a Československá republika v obnovené Evropě

J. Svoboda, Moderna a transcendence ve světle Masarykova realismu

V. Doubek, Paradoxy vzniku republiky z pohledu českého politického myšlení

M. Znoj, Český spor o liberalismus: Masaryk a Kaizl

E. Lalíková, K zabudnutým reflexiám vzniku ČSR

T. Jahelka, Ideové spory v slovenskom politickom myslení pred a po roku 1918

J. Trnka, Masaryk a Husserl

P. Jemelka, Proměny reflexe přírodovědecké problematiky v naší meziválečné filosofii
Filosofický časopis © 2020