Filosofický časopis

Obsah čísla 6/2018 číslo 6/2018

O. Dadejík, O. Lomová, V. Zuska, Průchod ke „Knize proměn“: Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie

L. Kvasz, O vzťahu vizuálneho myslenia a inštrumentálnej praxe v matematike

J. Klouda, J. Halák, Instituce jako model významu: Gehle a Merleau-Ponty k otázce antropologie

J. Zámečník, B. Binka, Lynn White a Max Oelschlaeger – dva pohledy na roli křesťanství v environmentální krizi

M. Hrdá, Jsme tím, jak zacházíme se zvířaty

Recenzní studie

L. Koreň, D. Kocourek, Evoluce morálky podle Michaela Tomasella

W. Drozenová, Virginia Held: Etika péče Osobní, politická a globální

Recenze

J. Cepko, Jitka Paitlová: Odstíny platónské uměřenosti
L. Švihura, Lívia Flachbartová – Oľga Sisáková – Vladislav Suvák: Starosť o seba
V. Gluchman, Josef Kuře – Marek Petrů a kol.: Filosofie medicíny v českých zemích
T. Badurová, Aleš Novák: Věčný návrat téhož
G. Šárníková, Jana Juhásová: Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

Anotace

P. Horák, François Hartog: La Nation, La Religion, L’Avenir. Sur les traces d’Ernest Renan
Filosofický časopis © 2020