Filosofický časopis

Editorial board

Editor in chief
James Hill
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
e-mail: james.hill@volny.cz

Ivan Blecha

Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc
e-mail: ivan.blecha@upol.cz

Ludmila Dostálová
Západočeská univerzita, Plzeň
e-mail: ldostal@kfi.zcu.cz

Petr Dvořák
(člen redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: peterdvorak99@gmail.com

Marek Hrubec

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
e-mail: hrubec@ff.cuni.cz

Ivan Chvatík
Centrum teoretických studií Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: chvatik@cts.cuni.cz

Erazim Kohák
emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: kohak.e@ecn.cz

Vojtěch Kolman
Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: vojtechkolman@ff.cuni.cz

Alice Koubová
(členka redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: alicekoubova@seznam.cz

Ladislav Kvasz
(člen redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: ladislavkvasz@gmail.com

Erika Lalíková
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
e-mail: lalikova@fphil.uniba.sk

Tomáš Machula
Teolofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: machula@tf.jcu.cz

Miroslav Marcelli
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
e-mail: marcelli@fphil.uniba.sk

Pavel Materna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: materna@phil.muni.cz , materna@site.cas.cz

Artur Pacewicz
Uniwersytet Wrocławski
e-mail:
art_pac@wp.pl

Milan Průcha
Freie Universität Berlin
e-mail: prucha@zedat.fu-berlin.de

François Rivenc
Université Paris I, Sorbonne
e-mail: francoisrivenc@noos.fr

Milan Sobotka
emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Martin Steiner
Filozofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: msteiner@flu.cas.cz

Vladislav Suvák
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešově
e-mail: vladislav.suvak@gmail.com

Vladimír Svoboda
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: svoboda@site.cas.cz

Jan Šebestík
Paříž
e-mail: sebestik@flu.cas.cz

Josef Šmajs
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
e-mail: smajs@econ.muni.cz

Petr Urban
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: petr_u@yahoo.com

Josef Velek
(člen redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: Josef.Velek@seznam.cz

Jan Zouhar
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
e-mail: zouhar@phil.muni.cz

Josef Zumr
(člen redakčního kruhu, zástupce šéfredaktora)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: zumrj@site.cas.cz

Filosofický časopis © 2012