Filosofický časopis

Editorial board

Editor in chief
Milan Znoj
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: znoj@flu.cas.cz

Jan Bíba

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: jan.biba@ff.cuni.cz

Ivan Blecha

Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc
e-mail: ivan.blecha@upol.cz

Ludmila Dostálová 
Západočeská univerzita, Plzeň
e-mail: ldostal@kfi.zcu.cz

Petr Dvořák
(člen redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: petr.dvorak@flu.cas.cz

James Hill
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: hill@flu.cas.cz

Marek Hrubec
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
e-mail: hrubec@flu.cas.cz

Vojtěch Kolman
Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: vojtech.kolman@ff.cuni.cz

Alice Koubová
(členka redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: koubova@flu.cas.cz

Josef Kuře
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
e-mail: jkure@med.muni.cz


Ladislav Kvasz 
(člen redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: kvasz@flu.cas.cz

Erika Lalíková
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
e-mail: lalikova@fphil.uniba.sk

Ivan Landa
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
e-mail: landa@flu.cas.cz

Tomáš Machula
Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: machula@tf.jcu.cz

Miroslav Marcelli
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
e-mail: marcelli@fphil.uniba.sk

Pavel Materna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail:  materna@flu.cas.cz

Tereza Matějčková
Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
e-mail: Tereza.Matejckova@ff.cuni.cz

Artur Pacewicz
Uniwersytet Wrocławski
e-mail: art_pac@wp.pl

Milan Průcha
Freie Universität Berlin
e-mail: prucha@zedat.fu-berlin.de

François Rivenc
Université Paris I, Sorbonne
e-mail: francoisrivenc@noos.fr

Milan Sobotka
emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Martin Steiner
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: msteiner@flu.cas.cz

Vladislav Suvák
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešově
e-mail: vladislav.suvak@gmail.com

Vladimír Svoboda
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: svobodav@flu.cas.cz

Jan Šebestík
Paříž
e-mail: sebestik@flu.cas.cz

Josef Šmajs
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
e-mail: smajs@econ.muni.cz

Petr Urban
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: urban@flu.cas.cz

Jan Zouhar
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
e-mail: zouhar@phil.muni.cz

Josef Zumr
(člen redakčního kruhu)
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
e-mail: zumr@flu.cas.cz

 

Filosofický časopis © 2012