Filosofický časopis

Current issue

Marianna Placáková: Člověk, nebo sexus? číslo 6/2020

V roce 1966 byl vydán český překlad výboru z knihy Simone de Beauvoir Druhé pohlaví. Nad tímto vydáním se na stranách Literárních novin takřka okamžitě rozběhla debata, jejímiž účastníky byli kromě čtenářů Jan Patočka, Ivan Sviták, Irena Dubská a Helena Klímová. Článek se zabývá právě touto debatou, přičemž z předložené argumentace vyplývá, že se v ní objevily dva základní přístupy k otázce prosazování genderové rovnosti. Tyto přístupy bychom mohli zhruba definovat na základě protikladu „stejnost versus rozdílnost“. Článek zároveň zasazuje jednotlivé debatní příspěvky do dobového expertního diskurzu šedesátých let minulého století, zabývajícího se genderovou rovností ve vztahu k genderové politice socialistického státu, pro nějž byla genderová agenda jednou z jeho hlavních ideových opor.

Klíčová slova
: feminismus, Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví, Jan Patočka, genderová politika, Československo, státní socialismus


Human Being, or Sexus? 

The article addresses the debate that took place on the pages of Literární noviny during 1967 and whose subject was the Czech translation of Simone de Beauvoir’s The Second Sex (1966). The participants in the debate were Jan Patočka, Ivan Sviták, Irena Dubská and Helena Klímová. From the argumentation in the article we can see that two basic approaches to the advancement of gender equality emerge from the debate, which we could roughly define on the basis of the antithesis of “sameness versus difference”. At the same time, the article situates the individual contributions to the debate in the context of the specialist discourse of the 1960s that dealt with the issue of gender equality in relation to the gender policy of the socialist state, for whom the gender agenda was one of its main ideological pillars.     
 
Keywords: feminism, Simone de Beauvoir, The Second Sex, Jan Patočka, gender policy, Czechoslovakia, state socialism

 

Filosofický časopis © 2012