Filosofický časopis

Current issue

Alžbeta Kuchtová: Kritika gramatológie? číslo 6/2020

Cieľom tohto textu je poukázať na „odpornosť“ knihy O gramatológii, ktorú tu stotožňujeme s odporom voči kritike (v texte ale implicitne pracujeme s obomi významami slova „odpor“). Prvý z týchto významov slova „odpor“ spájame s Derridovým neografizmom „restance“,  a tým vlastne navrhujeme preklad tohto neografizmu do slovenčiny (odporovanie). Toto odporovanie súvisí s odolávaním voči pojmovosti, voči transparentnému prenosu významu. V závere hovoríme o istej radikálnosti takto poňatého odporu, ktorým sa kniha O gramatológii vyznačuje.  

Kľúčové slová:
odpor, odporovanie, odpornosť, kritika, Jacques Derrida, O gramatológii, ticho


A Critique of Grammatology? 

This paper aims to highlight “ugliness”, of which the book Of Grammatology is certainly not devoid. This ugliness is identified here with a resistance to critique (in the Slovak language the words meaning “ugliness” and “resistance” share a common root – “odpor” and “odpornosť”). It is resistance referring to a “rester”, to something that rests in its place without being penetrated by conceptuality, a transparent transport of the meaning. We propose a translation of Derrida’s term “restance” to Slovak. Contrary to what is often believed, we claim that Of Gramatology is more radically resistant – more silent.
 
Keywords: resistance, restance, ugliness, critique, Jacques Derrida, Of Grammatology, silence

 

Filosofický časopis © 2012