Filosofický časopis

Current issue

Obsah čísla 5/2020 číslo 5/2020

R. Kočandrle: Země jako kosmické těleso v předsókratovské kosmologii 
 
P. Glombíček: Seneca jako zdroj raně novověkých koncepcí zdravého rozumu 
 
T. Hanzal: „Zrcadlo přírody“ a druhých u Davida Huma 
 
J. Paitlová: Kantovské nuance Popperovy rané teorie poznání 
 
T. Kulka: O relativní nedůležitosti estetické hodnoty při hodnocení výtvarného umění 

Recenzní studie

V. Kolman: Lze falzifikovat umělecké dílo? 

Rozhovor

P. Materna, V. Svoboda, V. Punčochář: O logice s Pavlem Maternou a Vladimírem Svobodou

Esej

K. Gajdošová, V. Valtr: Hranice pojmu v staročínském myšlení

Recenze

E. Fiedler: Komenského „Spisy o první filosofii“ a metafyzický ressourcement
S. Sousedík: Petr Dvořák: Kauzalita činitele
I. Pezlar: Vít Punčochář: Paradoxy klasické logiky
Z. Kalnická: Věra Sokolová – Ľubica Kobová (eds.): Odvaha nesouhlasit

Filosofický časopis © 2012