Filosofický časopis

Contacts

Assistant: RNDr. Jana Pechmanová

Address: Jilská 1, 110 00 Praha 1
phone: 222 221 752
fax: 222 221 752
e-mail: filcasop@flu.cas.cz

Filosofický časopis © 2012