Filosofický časopis

Tomáš Hříbek

Tomáš Hříbek  se věnuje filosofii mysli a jazyka, filosofii vědy (biologie), etice (bioetika) a estetice. Publikoval monografie Metafyzika antiindividualismu (Filosofia, Praha 2008) a Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (Filosofia, Praha 2017). Kromě toho se podílel se na kolektivním díle Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii (Filosofia, Praha 2011) a s Jurajem Hvoreckým editoval sborník Knowledge, Value, Evolution (College Publications, London 2011). Nejnověji chystá k vydání knihy Obrana asistované smrti. Filozofické argumenty ve prospěch eutanazie a sebeusmrcení pacienta za pomoci lékaře (Academia, Praha 2018) a Jak být dobrý i bez pánaboha, a další eseje o náboženství, morálce a vědě ve svobodné společnosti (Academia, Praha 2018).

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
tomas_hribek@hotmail.com

Filosofický časopis © 2012