Filosofický časopis

Martin Nitsche

Martin Nitsche, Ph.D. (1975) se zabývá fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor filosofie–historie. Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem a od roku 2010 je vědeckým pracovníkem ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze (Oddělení současné kontinentální filosofie). Vydal monografie Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie (Würzburg, Orbis Phaenomenologicus, Königshausen u. Neumann 2013), Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii (Praha, Togga  2011) a Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii (Praha, Filosofia 2010). Je editorem kolektivní monografie Image in Space. Contributions to a Topology of Images (Bautz, 2015).

Filosofický časopis © 2012