Filosofický časopis

Petr Pola

Petr Pola (1979) studoval estetiku na FF UK a dramaturgii alternativního divadla na DAMU Praha. V dizertační práci Prolegomena k problematice osamělosti (2015) zkoumal osamělost jako existenciální charakteristiku, formuloval její vztah ke zkušenosti umění a naznačil cestu k jejímu přesažení. Příležitostně publikuje odborné studie, působí jako dramaturg a intendant autorského divadla a jako divadelní kurátor a odborný pracovník v neziskovém sektoru.

Filosofický časopis © 2012