Filosofický časopis

James Hill

James Hill, Ph.D. se zaměřuje na filosofii raného novověku a na současnou filosofii mysli. Je autorem knihy Descartes and the Doubting Mind (Bloomsbury, 2012). Působí jako docent na ÚFaR FF UK,  je akademickým pracovníkem na FLÚ AV ČR a šéfredaktorem Filosofického časopisu.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
james.hill@volny.cz

Filosofický časopis © 2012