Filosofický časopis

Ondřej Sikora

Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. pracuje jako odborný asistent na Katedře filozofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na Kantovu filosofii, na problém vztahu etiky a metafyziky v dějinách filosofie.

Filosofický časopis © 2012