Filosofický časopis

Zuzana Palovičová

Doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc., pôsobí ako samostatná pracovníčka vo Filozofickom ústave SAV. Vo vedeckom výskume sa špecializuje na otázky etiky, zvlášť environmentálnej etiky, etiky sociálnych služieb a sociálnej spravodlivosti. Pedagogicky pôsobí na Katedre filozofie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je spoluautorkou monografií Podnikateľská a environmentálna etika (1999), Dobro a ctnosť. Etická tradícia a súčasnosť (2003) a Dvojznačnosť etických pojmov (2009) a autorkou monografie Morálne dilemy v sociálnych službách (2013).
(31. 3. 2014)

 

Filosofický časopis © 2012