Filosofický časopis

Miloš Ševčík

Narozen v r. 1973 v Roudnici nad Labem. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval studium oborů estetika a filosofie (1998 Mgr.) a později také postgraduální studium oboru estetika (2003 Ph.D., 2004 PhDr). Od roku 1999 byl zaměstnán na Katedře estetiky FF UK jako asistent a od r. 2004 zde pracuje jako odborný asistent. Od r. 2004 pracuje jako odborný asistent také na Katedře filozofie FF Západočeské univerzity v Plzni. Absolvoval zahraniční pobyty na Universität des Saarlandes (2000) a na Universidade de Coimbra (2001). Zabýzvá se estetikou 20. století a zaměřuje se převážně na francouzskou jazykovou oblast. milossevcik@yahoo.com; sevcik@kli.zcu.cz 

Monografie:
Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2008; Umění jako odkaz na realitu času (v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase). Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2005.

 

Filosofický časopis © 2012