Filosofický časopis

Stanislav Synek

Stanislav Synek (1978). Vystudoval filosofii na FF UK a Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze, kde také obhájil disertační práci o pojetí přirozenosti v Aristotelově Etice Nikomachově (práce vyšla knižně pod názvem Lidská přirozenost jako úkol člověka). V současnosti působí tamtéž jako odborný asistent. Věnuje se zejména antické filosofii a etice. Je autorem studie Duše jako místo dění světa (Togga 2014) o Aristotelově spise De Anima.
Filosofický časopis © 2012