Filosofický časopis

Martin Nuhlíček

Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D. (1983) je odborným asistentom na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval filozofiu na FiF UK v Bratislave, za diplomovú prácu získal Cenu Rektora UK. Na tej istej fakulte tiež obhájil doktorskú prácu v roku 2012. Venuje sa otázkam súčasnej analytickej epistemológie, najmä problému epistemického zdôvodnenia, filozofickému skepticizmu, problému hodnoty poznania, otázke epistemických intuícií a filozofii zdravého rozumu. Vyučuje predmety z epistemológie a z filozofického čítania a písania. 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
martin.nuhlicek@uniba.sk

Filosofický časopis © 2012