Ediční pravidla

Pravidla sekcí

Hlavní stať

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Diskusní studie

Tento formát je specifickou formou polemiky. Neměl by být omezen pouze na jednotlivý text, s nímž je veden spor, ale měl by zahrnovat i hlediska dalších autorů a obecnější kontext. Může být založen na pozitivním postoji či negativním vymezení vůči určitému filosofickému stanovisku či konkrétnímu textu (či textům). Rozsah by neměl překračovat 15 normostran.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Recenzní studie

Recenzní studie musí obsahovat rekonstrukci klíčových bodů argumentace, která je v recenzovaném textu (či textech) obsažena, zatímco diskusní studie je polemikou s určitým filosofickým postojem ke specifickému problému v širším kontextu. Recenzní studie se současně liší od formátu recenze. Základní rozdíl spočívá v tom, že recenzní studie musí obsahovat svébytný argumentační výkon autora. Její rozsah by neměl překračovat 15 normostran.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Překlad

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Esej

Esej je tradiční filosofický formát. Ve Filosofickém časopise jsou zveřejňovány eseje pojednávající ve formě úvah odborná témata.  V esejích se tak snoubí odborný názor s použitím uměleckých literárních prostředků. Rozsah eseje by neměl překročit 15 normostran.

 

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Polemika

Tento textový formát se podobá diskusní studii. Je však zpravidla argumentačně vyhrocenější a omezenější; obvykle se vztahuje k jednomu textu. Rozsah není přesně stanoven, neměl by překračovat 10 normostran. 

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Recenze publikované ve Filosofickém časopise by neměly mít pouze referující a popisný ráz. Měly by naopak zohledňovat širší kontext a argumentaci autorů zasazovat do obecnějšího rámce jejich díla. Pokud tato kritéria nesplňují, jsou zařazeny do rubriky „Anotace“. Rozsah recenzí by neměl překračovat 8 normostran.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Různé

V této rubrice jsou zařazeny zprávy a informace, které by svým rozsahem neměly překračovat 5 normostran (s výjimkou nekrologů).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Anotace

V této rubrice autoři zpravidla stručně informují o nových publikacích. Rozsah jednotlivých anotací by neměl překračovat 3 normostrany.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Rozhovor

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Mimořádné číslo

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Monotem.blok

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované