Filosofický časopis

Připravujeme

Ve pátém čísle ročníku 66/2018 vyjdou mj. tyto příspěvky:

M. Pauza: Světový válečný konflikt a Československá republika v obnovené Evropě
V. Doubek: Paradoxy vzniku republiky z pohledu českého politického myšlení
T. Jahelka: Ideové spory v slovenskom politickom myslení pred a po roku 1918
P. Jemelka: Proměny reflexe přírodovědné prob­lematiky v naší meziválečné filo­sofii
J. Trnka: Masaryk a Husserl: kolem pojmu humanity
J. Svoboda: Moderna a transcendence ve světle Masarykova realismu

Filosofický časopis © 2018