Filosofický časopis

Připravujeme

V šestém čísle ročníku 67/2019 vyjdou mj. tyto příspěvky:


K. Boháček, Aristotelova první filosofie a první filosofové
P. Labuda, Aristotelés a ontologický status ľudskej reči
P. Sýkora, Aristotelova zmena paradigmy v ontológii
M. Hanke, Proměny ockhamistické teorie idejí
V. Němec, Onto-teologické pojetí metafyziky podle Tomáše Akvinského a Avicenny
V. Schifferová, V. Balík, Aristotelské kořeny Komenského metafyziky


Filosofický časopis © 2019