Filosofický časopis

Připravujeme

V šestém čísle ročníku 65/2017 vyjdou mj. tyto příspěvky:

J. Patočka: Aristotelés a 17. století o pojetí pohybu

V. Suvák: Patočka a Foucault: starosť o dušu a starosť o seba

J. Homolka: Vydávání a interpretace Patočkovy pozůstalosti

K. Novotný: Koncept hlubší korelace životní v raných rukopisech Jana Patočky

J. Frei: Distance od jsoucna, poslání ke jsoucnu

Filosofický časopis © 2017