Filosofický časopis

Připravujeme

V druhém čísle ročníku 67/2019 vyjdou mj. tyto příspěvky:

J. Palkoska: Vrozenost a vrozené ideje u Descarta 
L. Zámečník, O. Vrabeľ: Počátky vědecké filosofie v USA: Nový realismus
D. Pichová: Simone de Beauvoir: „Druhé pohlaví“ a kletba překladu
R. Rakowski: Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost
R. Kopecký: Morální problémy autonomních vozidel
A. Mravcová: Riziková společnost a globální ohroženíFilosofický časopis © 2019