Filosofický časopis

Připravujeme

Ve čtvrtém čísle ročníku 65/2017 vyjdou mj. tyto příspěvky:

R. Kočandrle,  Anaximandrovy nekonečné světy

L. Kvasz, Pythagorejská matematika vo svetle karteziánskej fyziky

O. Navrátilová, Rozum a dějiny u Rousseaua, Kanta a Hegela

J. Vácha, Metafyzika života Hanse Jonase jako stále živý podnět

V. Punčochář, Problém svobodné vůle a logika kontrafaktuálních výroků

 

Filosofický časopis © 2017