Filosofický časopis

Připravujeme

Ve druhém čísle ročníku 68/2020 vyjdou mj. tyto příspěvky:


S. Sousedík: Hegelova filosofie náboženství jako typ moderní gnóze 
T. Edl: Pojetí neurčenosti v současné debatě o svobodě vůle 
W. Płotka: Subjektivita, svoboda a obnova. Přítomnost Patočkova myšlení v Polsku
M. Cíbik: Rozumnost a konsensus: 25 let „Politického liberalismu“ 
D. Kocourek: Sdílená intencionalita mezi filosofií a vědou
A. Kuchtová: Prelínanie. Modality neuchopiteľného
Filosofický časopis © 2020