Filosofický časopis

Připravujeme

Ve čtvrtém čísle ročníku 66/2018 vyjdou mj. tyto příspěvky:

M. Hanyš: Radikální a banální zlo
J. Paitlová: Filosof nevede spor o Boha
Z. Svobodová: Komenského trinitární metafyzika v jednom svazku
P. Tomášová: Jak ovládnout atomovou bombu rozumem – Jaspersova filosofická výzva
S. Bláhová, P. Dufek: Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (2. část)

Filosofický časopis © 2018