Filosofický časopis

Připravujeme

Ve třetím čísle ročníku 66/2018 vyjdou mj. tyto příspěvky:

V. Kolman: Jak přeměnit kvantitu v kvalitu? K Hegelovu pojmu míry  
J. Sirovátka: „Est Deus in nobis?“ 
M. Lipták: Heidegger, Mukařovský a umelecká kritika
S. Bláhová, P. Dufek: Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (1. část) 
E. Jindráček: David Svoboda: Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

Filosofický časopis © 2018