Filosofický časopis

Připravujeme

V prvním čísle ročníku 68/2020 vyjdou mj. tyto příspěvky:


T. Matějčková, Proti existencialistickému monopolu na děravost    
V. Kolman, Jen aby mi to nezaštupovali, aneb jak přežít vlastní smrt 
O. Švec, Hegelův aforismus a temný kout vlastního já ve světle existenciální fenomenologie  
E. Voldřichová-Beránková, Čtyři díla moderní francouzské literatury prizmatem (nejen) Hegelovy ponožky  
M. Ritter, Celek je nepravda. K Adornovu kritickému navázání na Hegela  
H. Janoušek, Theunissenův Hegel, Henrichův Husserl
Filosofický časopis © 2020