Filosofický časopis

60 let Filosofického časopisu

P. DvořákŠedesát let Filosofického časopisu

J. Mervart: Filosofický časopis mezi stalinismem a normalizací

 

1. část

J. ZumrZápas o svobodné bádání

*

L. TondlO možnostech typizace a kauzální analýzy společenského jednání

K. KosíkTřídy a reálná struktura společnosti

M. MachovecK zápasu o náročnější metodologický přístup k středověké myšlenkové látce

Kolektiv autorů: Diskuse o metodologických otázkách zpracování středověké myšlenkové
látky

R. Kalivoda: K Machovcovu „Zápasu o náročnější metodologický přístup k středověké myšlenkové látce“

 

2. část

J. ZumrTeoretické základy Hostinského estetiky; (Úvodní poznámka: I. Landa)

P. MaternaPojem struktury z hlediska formální logiky; (Úvodní poznámka: P. Dvořák)

M. Průcha„Cogito“ a první filosofie v marxismu; (Úvodní poznámka: I. Landa)

I. DubskýDomov a bezdomoví; (Úvodní poznámka: J. Velek)

I. SvitákSurrealistický obraz člověka; (Úvodní poznámka: Jan Mervart)

V. EffenbergerProměny znakových funkcí v umělecké tvorbě; (Úvodní poznámka: J. Zumr)

R. KalivodaO struktuře a strukturalismu; (Úvodní poznámka: J. Zumr)

J. PatočkaCo je existence?; (Úvodní poznámka: I. Chvatík)

L. HejdánekSvět řeči a řeč světa; (Úvodní poznámka: M. Šimsa)

S. SousedíkPojem poznání ve středověké filosofii; (Úvodní poznámka: P. Dvořák)

M. Sobotka: Pojetí substance a pohybu v Descartově a Aristotelově fi losofii; (Úvodní poznámka: Jan Kuneš a Ivan Landa)

M. MrázPojem „oikiá“ v klasické řecké filosofii; (Úvodní poznámka: A. Havlíček)Dodatek k tištěné verzi:
M. MachovecK diskusi o metodologii dějin středověké filosofie
M. MachovecPár poznámek k textu Milana Machovce

Filosofický časopis © 2020