Filosofický časopis

Kontakt

Adresa redakce:

Jilská 1, 110 00 Praha 1
telefon: 222 221 752
e-mail: filcasop@flu.cas.cz

Asistentka redakce: RNDr. Jana Pechmanová

Šéfredaktor: Doc. James Hill, Ph.D.

hill@flu.cas.cz


Výkonná redaktorka: PhDr. Olga Baranová, CSc.

baranova@flu.cas.cz


Technický redaktor: Vojtěch Hyťha, DiS.

hytha@flu.cas.cz

 

Filosofický časopis © 2019