Filosofický časopis

Info pro čtenáře

Filosofický časopis vychází šestkrát ročně. Rozsah jednotlivých čísel je minimálně 160 stran.

Cena jednotlivého čísla: Kč 74,-.

Celoroční jednotlivé předplatné v ČR: Kč 370,- (tedy jedno číslo, poštovné a balné zcela zdrama).

Objednávky jednotlivých čísel i celého ročníku přijímá redakce.

Objednávky ze zahraničí vyřizuje redakce nebo Kubon & Sagner, Hessstr. 39/41, D-80798 München.

Ve Slovenské republice se obracejte na Kníhkupectvo AF, Kozia 20, 811 03 Bratislava.

Předplatné je vždy na začátku roku obnovováno automaticky. Pokud si již nadále nepřejete Filosofický časopis odebírat, informujte o tom prosím neprodleně redakci.

Složenky, případně údaje k možnosti platby převodem zasíláme každému předplatiteli vždy v prvním čtvrtletí kalendářního roku.

Kromě pravidelných čísel vycházejí jako samostatné publikace, zpravidla dvakrát ročně, čísla mimořádná, na něž se předplatné nevztahuje. Od r. 2016 jsou – se souhlasem hostujících editorů – mimořádná čísla volně dostupná na webové stránce Filosofického časopisu.

V rubrice „Archiv“ na hlavní stránce  naleznou čtenáři  kompletní texty všech ročníků Filosofického časopisu od počátku jeho vydávání v roce 1953.  Funguje zde fulltextové vyhledávání. V rubrice nejsou zahrnuty vždy poslední dva ročníky FČ. Čísla z těchto ročníků si zájemci mohou buď zakoupit v tištěné podobě (v redakci či vybraných knihkupectvích), nebo se s nimi seznámit na webové stránce časopisu v rubrice „Aktuálně prodávaná čísla“.

V rubrice „Aktuálně prodávaná čísla“ si mohou zájemci přečíst všechny nerecenzované texty – polemiky recenze, zprávy a anotace –, které byly ve Filosofickém časopise publikovány během posledních dvou let. V obsahu konkrétního čísla postačí v takovém případě kliknout na název vybraného příspěvku. Čtenářům jsou dostupné i všechny recenzované příspěvky, a to se zpoplatněním 40,- Kč / 24 h. Platba probíhá prostřednictvím SMS.

Filosofický časopis © 2019