Filosofický časopis

Josef Velek

PhDr. Josef Velek, CSc. (1953) je vědeckým pracovníkem Oddělení morální a politické filosofie a Centra globálních studií Filosofického ústavu AV ČR. Věnuje se současné politické filosofii a především se zaměřuje na otázky globální spravedlnosti. Je autorem knihy Kapitoly z teorie spravedlivé války (2014).

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Josef.Velek@seznam.cz

Filosofický časopis © 2020