Filosofický časopis

Petr Kužel

Mgr. Petr Kužel, Ph.D. (1982) působí na Filosofickém ústavu AV ČR v Oddělení pro studium moderní české filosofie.  Ve své teoretické práci se zabývá především českou a francouzskou filosofií 2. poloviny 20. století a politickou filosofií. Kromě studií tykajících se českého a francouzského myšlení je také autorem knihy Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět (2014).

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Praha
kuzelpetr82@seznam.cz  

Filosofický časopis © 2020