Filosofický časopis

Milan Hanyš

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (1985) je odborným asistentem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se zabývá převážně politickou filosofií, etikou a filosofií náboženství. Studoval na Univerzitě Karlově v Praze a absolvoval studijní pobyty v Drážďanech a v Bayreuthu. Je autorem knihy Apoštol filosofů: Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii (Togga, Praha 2014).

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
hanys.milan@gmail.com

 

Filosofický časopis © 2020